Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

 

  • Wiedza o społeczeństwie  -  klasa 8

                                                                   klasy 7 - 8

  • Informatyka  -  klasa 4 klasa 5  -  klasa 6  -  klasa7klasa 8 - klasa 8a

                                                                                                         klasy 4 - 8

  • Technika  -  klasa 4  - klasa 4aklasa 5  -  klasa 6

                                                                                                      klasy 4 - 6