Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach

Samorząd Uczniowski

       ROK SZKOLNY 2020/2021

  • Przewodniczący – Aleksandra Myjkowska
  • Z-ca przewodniczącego – Michał Domański
  • Członkowie zarządu: - Paulina Reślińska,  Antonina Honcel, Natalia Waszkowska