Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach

KADRA

DYREKTOR SZKOŁY

 • mgr Artur Mosiak

 V-CE DYREKTOR SZKOŁY

 • mgr Zofia Twardowska-Olszańska

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

 • mgr Krystyna Ciesiołkiewicz – oddział 0 ”a”
 • mgr Kinga Sokół – oddział 0 „b”

 NAUCZYCIELE KLAS I - III

 • mgr Elżbieta Węgrzynowska – klasa 1a
 • mgr Wioletta Garbowska – klasa 2a
 • mgr Ewelina Mezglewska-Konopka – klasa 2b
 • mgr Alicja Kubik – klasa 3a

 NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO

 • mgr Danuta Stempniewicz
 • mgr Agnieszka Grzesińska  
 • mgr Zofia Twardowska-Olszańska

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • mgr Justyna Plota
 • mgr Katarzyna Kuczyńska

NAUCZYCIELE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 • mgr Małgorzata Cieśla – Styczeń

NAUCZYCIELE HISTORII

 •  mgr Agnieszka Grzesińska  
 • mgr Katarzyna Kuczyńska

NAUCZYCIELE WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

 • mgr Katarzyna Kuczyńska

NAUCZYCIELE MATEMATYKI

 • mgr Monika Marzec

NAUCZYCIEL PRZYRODY

 • mgr Monika Knysak 

NAUCZYCIELE BIOLOGII

 • mgr Elżbieta Kaznowska
 • mgr Zofia Twardowska-Olszańska 

NAUCZYCIEL FIZYKI

 • mgr Krzysztof Gugulski

NAUCZYCIELE CHEMII

 • mgr Elżbieta Kaznowska
 • mgr Krzysztof Gugulski

NAUCZYCIELE INFORMATYKI

 • mgr Krzysztof Gugulski
 • mgr Monika Marzec

NAUCZYCIEL GEOGRAFII

 • mgr Justyna Plota

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 • mgr Wojciech Ługowski
 • mgr Zbigniew Olszewski
 • mgr Artur Mosiak

NAUCZYCIELE PLASTYKI

 • mgr Alicja Kubik
 • mgr Wioletta Garbowska

NAUCZYCIELE MUZYKI

 • mgr Monika Marzec
 • mgr Alicja Kubik
 • mgr Wioletta Garbowska

NAUCZYCIELE ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

 • mgr Krzysztof Gugulski
 • mgr Elżbieta Węgrzynowska

NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • mgr Zbigniew Olszewski

NAUCZYCIEL RELIGII

 • mgr Urszula Betkowska

 NAUCZYCIELE WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

 • mgr Danuta Stempniewicz
 • mgr Urszula Betkowska

NAUCZYCIELE SPECJALIŚCI

 • mgr Dominika Krasicka – logopeda
 •  mgr Ewa Jaskowiak – psycholog/pedagog

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

 • mgr Ewelina Gmyz

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 •  mgr Ewelina Gmyz
 • Mgr Krystyna Ciesiołkiewicz
 • Mgr Ewelina Mezglewska-Konopka