Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach

4.

      

PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY

„LUBIĘ CZYTAĆ LUBIE ŻYĆ”

 

        W obecnym roku szkolnym biblioteka szkolna wraz z samorządem uczniowskim prowadzą projekt edukacyjno- wychowawczy :”Lubię czytać -lubię żyć”. W dobie kultury obrazkowej,kiedy większość uczniów sięga niechętnie po lektury, a zamiast nich woli obejrzeć adaptacje filmowe lub przeczytać streszczenie, chcemy w jak największym stopniu zmotywować uczniów do czytania. Zaprojektowane działania jak poznawanie historii książki, bogacenie słownictwa na temat książki i czytania,konkursy plastyczne, wspólne czytanie młodszym kolegom , czy spotkanie z twórcą pomogą nam wspólnie przełamać niechęć do czytania i zapoznać z bogatym światem książek.

Projekt koordynują p .M Krasinkiewicz i p. D Stempniewicz opiekunki biblioteki szkolnej.

Artykuły