Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach

3.

   PROJEKT EKOLOGICZNY

 

 

  W ramach projektu uczniowie klas drugich wybrali się do Bierutowa. Tam wspólnie z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Bierutowie oraz ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Oleśnicy uczestniczyli w zajęciach pt.: „Bezpieczne ferie”. W spotkaniu brali też udział policjanci, którzy omówili szereg sytuacji, w których każdy może się znaleźć. Celem zajęć było przygotowanie uczniów do bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych. Wiadomości te dzieci utrwalały w ćwiczeniach praktycznych. Podczas zajęć doskonaliły też umiejętność wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb ratowniczych. Ćwiczono z uczniami umiejętność radzenia sobie w sytuacji zagubienia w różnych miejscach. Podkreślano konieczność zachowania bezpieczeństwa na drodze oraz w czasie gier i zabaw. Zajęcia odbyły się w bardzo radosnej atmosferze. Odwiedziła nas maskotka policyjna, z którą dzieci chętnie się fotografowały. Panowie policjanci każdemu dziecku odbili odciski palców i założyli kajdanki. Radość była ogromna. Dodatkowo odpowiadali na wszystkie postawione pytania. Kolejne spotkanie odbędzie się w naszej szkole.

 

 

Artykuły

  •     28 kwietnia 2017 r w ramach Projektu Ekologicznego w Szkole Podstawowej w Sokołowicach odbyło się III Ekologiczne Spotkanie Integracyjne  pod hasłem „Aktywni dla zdrowia”. Uczniowie objęci projektem to dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 6 w Oleśnicy , uczniowie Szkoły Podstawowej w Bierutowie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Sokołowicach. Patronat nad projektem...

    Czytaj Więcej o: