Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach

2.

PROJEKT eTwinning pt. „A festival celebration. Christmas cards exchange with foreign partners.”

Artykuły