Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Rok szkolny, jak co roku, rozpoczęliśmy Mszą Świętą. Natępnie na sali gimnastycznej odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego odśpiewaliśmy hymn narodowy, wysłuchaliśmy wystąpienia przedstawicieli samorządu uczniowskiego na temat  rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz przemówienia  dyrektora szkoły - pana Artura Mosiaka i  radnej – pani Aleksandry Sierugi. Po zakończeniu części oficjalnej udaliśmy się wraz z wychowawcami oraz rodzicami do swoich klas. 

 W nowym roku szkolnym  życzymy wszystkim uczniom  samych sukcesów oraz zapału do pracy!