Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach

56-400 Oleśnica Sokołowice 24

Tel.: 71 314-02-32

https://www.facebook.com/spsokolowice/

E-mail: spsokolowice@olesnica.wroc.pl

Przejdź do strony głównej

Wtorek, 01 grudnia 2020

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Rok 2019

2020-06-10

Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, informuję o miejscu publikacji sprawozdania finansowego za rok 2019r.

Miejsce publikacji sprawozdania finansowego za rok 2019:

http://cuwolesnica.szkolnybip.pl/index.php?c=page&id=11

Czytaj więcej o: Rok 2019

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę pomocy naukowych dla uczniów Szkoły Podstawowej im.Orła Białego w Sokołowicach zgodnie ze specyfikacją

2019-10-23

FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu o wartości zamówienia

nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

na zakup i dostawa pomocy naukowych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sokołowicach zgodnie ze specyfikacją

Dane nabywcy:

Gmina Oleśnica

56-400 Oleśnica

Ul. 11 Listopada 24

NIP: 911-17-77-943

Dane odbiorcy:

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach

56-400 Oleśnica

Sokołowice 24

Tel. 71 3140232

e-mail: spsokolowice@olesnica.wroc.pl

Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę pomocy naukowych dla uczniów Szkoły Podstawowej im.Orła Białego w Sokołowicach zgodnie ze specyfikacją