Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach

PODZIĘKOWANIA

"Każdy gest nawet najdrobniejszy zmienia świat, czyjś świat"

Serdecznie dziękujemy Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom za włączenie się w akcję zbiórki dla potrzebującej rodziny. Dziękujemy za wrażliwość, chęć niesienia pomocy i zaangażowanie.

Ten obrazek  dostaliśmy w podziękowaniu od naszej małej podopiecznej i jej mamy :)