Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach

Szkolny konkurs religijny

Szkolny konkurs religijny

„Święty Józef – opiekun Świętej Rodziny”

1. Cele konkursu:

 • przybliżenie uczniom postaci św. Józefa w szczególnym czasie ogłoszonego Roku Świętego Józefa;
 • zachęcanie dzieci do aktywności twórczej oraz rozwijania talentów plastycznych i literackich.

2. Uczestnicy konkursu:

 • konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 oraz 4-8 Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sokołowicach

3. Tematyka konkursu:

 • Uczniowie klas I-III praca plastyczna pt. „św. Józef – opiekun Świętej Rodziny”.
 • Uczniowie klas IV-VIII praca plastyczna, modlitwa lub wiersz pt. „św. Józef – opiekun Świętej Rodziny”.

4. Kryteria oceny:

Prace będą ocenianie w 3 kategoriach:

 • I-III praca plastyczna
 • IV-VIII praca plastyczna
 • IV-VIII praca literacka

Do każdej kategorii zostanie powołane jury w składzie: katecheta, nauczyciel plastyki, polonista. Oceniane będą: kreatywność, zgodność z tematem, w przypadku wiersza i modlitwy poprawność językowa.

5.Format pracy:

 • Uczniowie klas I-III praca plastyczna: praca plastyczna obrazująca św. Józefa może być wykonana w dowolnej technice płaskiej, w formacie nie większym niż A4 (np. rysunek, malarstwo, kolaż, projekt graficzny, techniki mieszane itp.)
 • Uczniowie klas IV-VIII praca plastyczna: praca płaska, format A4, technika dowolna.
 • Uczniowie klas IV-VIII praca literacka: modlitwa lub wiersz: min. 3 strofy, prace pisane ręcznie, W  pisanej modlitwie zwracamy się do św. Józefa w intencji małżeństw i rodzin prosząc Opiekuna Zbawiciela o wstawiennictwo.

Każda praca powinna być opisana imieniem, nazwiskiem i klasą. Jeden uczeń może zgłosić jedną pracę konkursową.

6. Termin i miejsce składania prac:

Prace należy składać do 09. kwietnia 2021(piątek) u nauczyciela religii, u pań mających dyżur w świetlicy lub umieścić w Teamsie w zakładce pliki. Wyniki konkursu zostaną opublikowane  19 kwietnia 2021r.

Organizator konkursu:

 Urszula Betkowska