Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach

PIERWSZOKLASIŚCI W KARNAWALE

Pierwszoklasiści także lubią tańczyć. Pożegnali karnawał w pięknych, kolorowych strojach, podczas zabawy zorganizowanej w klasie.

 Z powodu pandemii uczniowie bawili się tylko w swoim gronie, mimo to karnawałowa impreza  była udana. Rodzice przygotowali  słodki poczęstunek, owoce i napoje. Wszyscy bawili się wyśmienicie, a czas zabawy minął bardzo szybko.  Mamy nadzieję, że w przyszłym roku dzieci będą mogły zaprezentować swoje umiejętności taneczne całej szkolnej społeczności.

Link do krótkiej relacji z zabawy klasowej:

https://spsokolowice-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/elzbieta_wegrzynowska_spsokolowice_onmicrosoft_com/ET2A8gTYWaJGlQocV6uXJIEB4AwtZGQnlBZn-SmM90gzrA?e=Px6dYV