Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Zarządzenia Dyrektora Szkoły » ZARZĄDZENIE Nr 5/2014/2015 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOKOŁOWICACH z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Szkole Podstawowej w Sokołowicach

ZARZĄDZENIE Nr 5/2014/2015 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOKOŁOWICACH z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Szkole Podstawowej w Sokołowicach

ZARZĄDZENIE Nr 5/2014/2015

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOKOŁOWICACH

z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy

w Szkole Podstawowej w Sokołowicach

 

Działając na podstawie:

- art. 104² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998r.  Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam w Szkole Podstawowej w Sokołowicach: Regulamin Pracy. Treść Regulaminu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu i potwierdzenia tego faktu na piśmie.

§ 3

 

Traci moc  Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej w Sokołowicach wprowadzony Zarządzeniem nr I/03/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokołowicach z dnia 30.03.2011 r.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Sokołowicach i opublikowaniu w BIP szkoły.

 

Dyrektor Szkoły

Artur Mosiak

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

ZARZĄDZENIE Nr 5/2014/2015 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOKOŁOWICACH z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Szkole Podstawowej w Sokołowicach

Data utworzenia

2014-12-31

Załączniki

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

  • [2014-12-31] Dodanie załącznika regulamin-pracy-sp-sokolowice-2014.pdf przez Admin
  • [2014-12-31] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

6155 razy